Top 50 SAP FICO-interviewvragen en -antwoorden

Download PDF

1) Leg de term SAP FICO uit?

SAP FICO staat voor FI (Financial Accounting) en CO (controlling). In SAP FICO zorgt SAP FI voor de boekhouding, het opstellen van financiële overzichten, belastingberekeningen, enz. en haalt het resultaat op op basis van het huidige marketingscenario. SAP FICO voorkomt dataverlies en doet ook de verificatie en rapportage van data.

2) Wat zijn de andere modules waarin 'Financial Accounting' is geïntegreerd?

De andere modules waarin 'Financial Accounting' is geïntegreerd, zijn:

a) Verkoop en distributie

b) Materiaalbeheer

c) Personeelszaken

d) Productieplanning

e) Beheersing van financiële transacties

3) Wat zijn de organisatorische elementen in SAP FI?

De organisatorische elementen in SAP FI zijn:

a) Bedrijfscode

b) Werkgebied

c) Rekeningschema

d) Functioneel gebied

4) Leg uit wat het posten van de sleutel is en wat het controleert?

Om het transactietype te bepalen dat in het regelitem wordt ingevoerd, wordt een tweecijferig nummer gebruikt dat bekend staat als 'boekingssleutel'

Postcode bepaalt

a) Accounttypen

b) Soorten detachering. Debet of Credit

c) Veldstatus van transactie

5) Wat is de bedrijfscode in SAP?

Voor het genereren van financiële overzichten zoals winst- en verliesrekening, balansen enz. wordt de bedrijfscode gebruikt.

6) Hoeveel rekeningschema's kan de bedrijfscode hebben?

U kunt één rekeningschema hebben voor één bedrijfscode die is toegewezen.

7) Hoeveel valuta's kunnen er voor een bedrijfscode worden geconfigureerd?

Er zijn drie valuta's die kunnen worden geconfigureerd voor een bedrijfscode, één is een lokale valuta en twee zijn de parallelle valuta's.

8) Wat zijn de mogelijkheden in SAP voor Boekjaren?

Fiscaal jaar in SAP is de manier waarop financiële gegevens in het systeem worden opgeslagen. In SAP heb je 12 perioden en vier bijzondere perioden. Deze perioden worden opgeslagen in de fiscale jaarvariant, namelijk:

a) Kalenderjaar: van jan-dec, april-maart

b) Jaarafhankelijk fiscaal jaar

9) Wat is een 'jaarverschuiving' in de SAP-kalender?

SAP-systeem weet niet wat er in het fiscale jaar is gebroken, bijvoorbeeld april 2012 tot maart 2013 en begrijpt alleen het kalenderjaar. Als, voor een bedrijf, het fiscale jaar geen kalenderjaar is, maar de combinatie van de verschillende maanden van twee verschillende kalenderjaren en dan een van het kalenderjaar moet worden geclassificeerd als een fiscaal jaar voor SAP en de maand die in een ander jaar valt, heeft aan te passen in het boekjaar door het jaartal te verschuiven met het teken -1 of +1. Deze verschuiving in het jaar staat bekend als 'jaarverschuiving'.

Voorbeeld: April 2012 tot december 2012 is ons eerste kalenderjaar en januari 2013 tot maart 2013 is ons tweede jaar. Als u nu 12 april tot en met 12 december als uw fiscale jaar neemt, wordt 13 januari tot 13 maart automatisch het tweede jaar, en je moet dit jaar aanpassen met -1 ploeg, en omgekeerd als het scenario omgekeerd is, hier gebruik je +1 ploeg.

10) Wat is de jaarafhankelijke fiscale jaarvariant?

In een jaarafhankelijke fiscale jaarvariant is het aantal dagen in een maand niet gelijk aan de kalendermaand. Bijvoorbeeld, in het jaar 2005 eindigt de maand januari op 29e, maand feb eindigt op 26eenzovoort.

11) In SAP hoe worden input- en outputbelastingen geregeld?

Voor elk land wordt een belastingprocedure gedefinieerd en hierin worden belastingcodes gedefinieerd. Er is een flexibiliteit om ofwel de belastingbedragen uit te besteden of hetzelfde in aandelen te kapitaliseren.

12) Leg uit wat validaties en vervangingen in SAP zijn?

Voor elk functioneel gebied in SAP wordt Validatie of Substitutie gedefinieerd, bijvoorbeeld Activa, Controlling etc. op de volgende niveaus:

a) Documentniveau

b) Regelitemniveau

13) Wat zijn de toepassingsgebieden die validatie en vervangingen gebruiken?

a) FI- Financiële boekhouding

b) CO-Kostenboekhouding

c) AM-activaboekhouding

d) GL-grootboek voor speciale doeleinden;

e) CS-consolidatie

f) PS-Project-systeem

g) RE-Onroerend goed

h) PC-Profitcenter boekhouding

14) Wat is in SAP het gebruik van FSV (Financial Statement Version)?

FSV (Financial Statement Version) is een rapportagetool. Het kan worden gebruikt om definitieve rekeningen uit SAP te extraheren, zoals winst- en verliesrekening en balans. De meerdere FSV's kunnen worden gebruikt voor het genereren van de output van verschillende externe instanties zoals banken en andere wettelijke autoriteiten.

15) Wat is een veldstatusgroep?

'Veldstatusgroepen' bepalen de velden die verschijnen wanneer de gebruiker de transacties uitvoert. In de FIGL-stam (Financial General Ledger) wordt de veldstatusgroep opgeslagen.

16) Wat doet FI-GL (financieel grootboek) boekhouding?

Om een ​​overzicht te krijgen van externe boekhouding en rekeningen, wordt G L (Grootboek) Boekhouding gebruikt. Het registreert alle zakelijke transacties die zijn opgenomen met alle andere operationele gebieden in een softwaresysteem en zorgt er ook voor dat de boekhoudgegevens altijd volledig en nauwkeurig zijn.

17) Wat is het standaard wisselkoerstype dat wordt opgehaald voor alle SAP-transacties?

Voor alle SAP-transacties is de standaardwisselkoers M (gemiddelde koers).

18) Op welke manieren kunnen leveranciersfacturen worden betaald?

a) Handmatige betaling zonder het gebruik van enig uitvoermedium zoals cheques enz.

b) Automatische betalingen zoals DME (Data Medium Exchange), cheques, bankoverschrijving

19) Wat zijn de problemen wanneer de business area is geconfigureerd?

Het probleem bij het configureren van een bedrijfsonderdeel is het splitsen van het rekeningsaldo, wat relevanter is in het geval van belastingrekeningen.

20) Wat zijn de vereisten voor het aanpassen van documenten voor het opruimen van documenten?

De vereiste voor het aanpassen van documenten voor het wissen van documenten is het controleren van de gewiste en niet-afgehandelde items, en dit wordt gedaan door open itembeheer. Open itembeheer beheert uw openstaande rekening, dat wil zeggen debiteuren en debiteuren. Zo wordt een factuurpost die nog niet is betaald, als openstaande rekening geregistreerd totdat deze is betaald.

21) Wat is het belang van een verrekeningsrekening GR/IR (goed ontvangen/factuur ontvangen)?

GR/IR (goed ontvangen/factuur ontvangen) is een tussenrekening. In het legacy-systeem, als de goederen worden ontvangen en de factuur niet wordt ontvangen, wordt de voorziening getroffen in SAP bij de goederenontvangst. Het passeert de Boekhoudpost die de inventaris debiteert en de GR/IR-rekening crediteert. Evenzo, wanneer een factuur wordt ontvangen, wordt de leveranciersrekening gecrediteerd en wordt de GR/IR-rekening gedebiteerd, de GR/IR zal worden weergegeven als niet-geclearde items tot het moment dat de factuur niet is ontvangen.

22) Wat is parallelle en lokale valuta in SAP?

Elke bedrijfscode kan twee extra valuta's hebben, naast de bedrijfscode, valuta die is ingevoerd in de bedrijfscodegegevens. De valuta die is ingevoerd bij het maken van de bedrijfscode wordt lokale valuta genoemd en de andere twee extra valuta's worden parallelle valuta's genoemd. Parallelle valuta's kunnen worden gebruikt in buitenlandse zakelijke transacties. Om internationale transacties uit te voeren, kan parallelle valuta worden gebruikt. De twee parallelle valuta's zijn GROEPSVALUTA en HARDE VALUTA.

23) Waar kunt u de interne bestelling gebruiken?

Om de kosten te volgen, worden interne bestellingen gebruikt; ze worden voorgesteld om op korte termijn te worden gemaakt.

24) Is het mogelijk om de afschrijving tot op de dag te berekenen?

Ja, het is mogelijk om afschrijvingen te berekenen, daarvoor moet u de indicator Dep inschakelen. tot op de dag in de configuratie van de afschrijvingssleutel.

25) Wat zijn de organisatorische opdrachten in Asset Accounting?

In Asset Accounting wordt het afschrijvingsschema beoordeeld als het hoogste knooppunt en dit wordt toegewezen aan het bedrijfsknooppunt. Alle afschrijvingsberekeningen worden opgeslagen onder het afschrijvingsschema.

26) Wat is het belang van activaklassen? Welke activaklassen zijn er?

De activaklasse is de belangrijkste klasse om activa te classificeren. Elk activum mag slechts aan één activaklasse worden toegewezen. Een voorbeeld van een activaklasse is Meubilair & Inrichting, Installaties & Machines en Computers enz. De activaklasse bevat ook een G1-rekening, wanneer een activum wordt aangeschaft, wordt de G1-rekening gedebiteerd. Telkens wanneer u een activastam aanmaakt, wordt het verplicht om de activaklasse te vermelden waarvoor u de vereiste activa aanmaakt. Dus wanneer er een activatransactie plaatsvindt, wordt de G1-rekening die aan de activaklasse is gekoppeld automatisch opgehaald en wordt de invoer doorgegeven. U kunt ook de standaardwaarden opgeven voor het berekenen van de afschrijvingswaarden en andere stamgegevens in elke activaklasse.

27) Hoe kapitaal WIP (Work In Process) en Activa verantwoord in SAP?

'Capital WIP' wordt in SAP Activa in aanbouw genoemd en wordt weergegeven onder een specifieke activaklasse. Afschrijvingen worden doorgaans niet in rekening gebracht onder 'Kapitaal OHW'. De kosten die worden gemaakt bij het opbouwen van een vast actief kunnen worden geboekt op een 'interne order' en via de afwikkelingsprocedures, en kunnen worden geboekt op een 'actief in aanbouw'.

28) Wat zijn de belangrijkste componenten van het rekeningschema?

De belangrijkste componenten van het rekeningschema zijn:

a) Rekeningschemasleutel

b) Naam:

c) Taal behouden

d) Lengte GB-rekeningnummer

e) Beheersing van integratie

f) Consolidatie-Groep rekeningschema

g) Blokindicator

29) Wat is kredietbeheer in SAP?

Om uw bedrijf te vrijwaren van het risico van oninbare vorderingen en meerdere openstaande vorderingen, kunt u een kredietlimiet voor uw klant instellen door gebruik te maken van het kredietcontrolegebied in SAP. Met behulp van SAP kunt u de leveringen aan uw klant blokkeren op basis van de kredietlimiet en het debiteurensaldo op hun rekening die door u wordt bijgehouden.

30) Hoe kunt u een Credit Control Area creëren in SAP?

Door transactiecode OB45 of pad te gebruiken, kunt u een Credit Control Area creëren in SAP

SPRO> ondernemingsstructuur>structuur behouden>definitie>financiële boekhouding>debiteurenbeheer onderhouden en vervolgens de volgende beschrijving invoeren

a) Bijwerken

b) Naam van het kredietbeheergebied in SAP

c) Valuta

d) Beschrijving:

e) Kredietlimiet

f) Risicocategorie

g) Fiscale variant

h) Rep-groep

31) Wat zijn boekingsperiodevarianten?

In het fiscale jaar is de boekingsperiode een periode waarvoor de transactiecijfers worden bijgewerkt. De boekingsperiodevarianten in SAP zijn verantwoordelijk om te bepalen welke Boekingsperiode open staat voor boeking en zorgen ervoor dat de gesloten perioden in evenwicht blijven.

32) Leg in eenvoudige bewoordingen uit wat de veldstatus is en wat wordt er door gecontroleerd?

Veldstatusgroep is een groep die is geconfigureerd in FSV (Veldstatusvariant) om de veldstatus voor grootboekrekeningen (grootboekrekeningen) te behouden. Het bepaalt welk veld moet worden onderdrukt, weergegeven, optioneel en vereist.

33) Wat is een kortlopend boekjaar?

Een fiscaal jaar met een kort einde ontstaat wanneer u overstapt van een normaal fiscaal jaar naar een fiscaal jaar zonder kalender, of andersom. Dit type verandering vindt plaats wanneer een onderneming deel gaat uitmaken van een nieuwe co-corporate groep.

34) Wat is een rekeninggroep en waar wordt deze gebruikt?

Om de gegevens te beheren die moeten worden ingevoerd op het moment van het aanmaken van een stamrecord, wordt een rekeninggroep gebruikt. Er bestaat een rekeninggroep voor de definitie van grootboekrekening, klantstam en leverancier.

35) Wat is het doel van 'Documenttype' in SAP?

Het doel van 'Documenttype' in SAP is:

a) Nummerbereik voor documenten wordt erdoor gedefinieerd

b) Typen rekeningen die kunnen worden geboekt, worden erdoor beheerd, bijv. Activa, Leverancier, Klant, Normale GB-rekening

c) Het wordt gebruikt voor het terugdraaien van boekingen

36) Is de business area op bedrijfscodeniveau?

Nee. Business area bevindt zich op klantniveau, wat betekent dat andere bedrijfscodes ook op dezelfde business area kunnen worden geplaatst.

37) Op welk niveau worden klant- en leverancierscode in SAP opgeslagen?

De leveranciers- en klantcodes worden opgeslagen op klantniveau. Het betekent dat door de bedrijfscodeweergave uit te breiden, elke bedrijfscode de klant- en leverancierscode kan gebruiken.

38) Hoe worden toleranties voor factuurverificatie gedefinieerd?

Tolerantie bepaalt of de te betalen plaatsen matchend of fiscaal inhouden op de factuur. Hieronder volgen de toleranties die kunnen worden gedefinieerd voor verificatie van logistieke facturen.

a) Kleine verschillen

b) voortschrijdend gemiddelde prijsverschillen

c) Hoeveelheidsverschillen

d) Prijsverschillen

39) Wat is een rekeningschema van een land?

Landenrekeningschema bevat grootboekrekeningen (grootboekrekeningen) die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten van het land.

40) Wat is APP in SAP Fico?

APP staat voor 'Automatisch Betaalprogramma'; het is een hulpmiddel dat door SAP aan bedrijven wordt geleverd om zijn leveranciers en klanten te betalen. APP-tools helpen fouten bij het handmatig posten te voorkomen. Ook wanneer het aantal werknemers in het bedrijf groter is, wordt betalen via APP meer haalbaar.

41) Wat zijn de betalingsvoorwaarden in SAP FICO en waar worden ze opgeslagen?

Betalingscondities worden aangemaakt in de configuratie en bepalen de vervaldatum van de betaling voor de leveranciers-/klantfactuur.

Ze worden opgeslagen in de klant- of leveranciersstamrecord en worden doorgetrokken naar de boekingen van de klant/leverancierfactuur. De vervaldatum kan desgewenst op elke afzonderlijke factuur worden gewijzigd.

42) Wat zijn eenmalige leveranciers?

In bepaalde bedrijven, vooral het bedrijf dat zich bezighoudt met transacties met veel contant geld, is het niet praktisch om nieuwe stamrecords aan te maken voor elke handelspartner van een leverancier. Eenmalige leveranciers staan ​​toe dat een dummy-leverancierscode wordt gebruikt bij het invoeren van facturen en ook de informatie die gewoonlijk wordt opgeslagen in de leveranciersstam.

43) Wat zijn de standaardfasen van de SAP-betalingsrun?

De volgende stappen zijn de standaardfasen van de SAP-betalingsrun

a) Invoeren van parameters (leveranciersaccounts, bedrijfscodes, betalingsmethoden)

b) Voorstelplanning - het systeem stelt de lijst met betaalde facturen voor

c) Betalingsboeking - het boeken van de daadwerkelijke betalingen in het grootboek

d) Afdrukken van betalingsformulieren, voorbeeldcheques

44) Wat is in Debiteurenbeheer het verschil tussen de methoden 'Residuele betaling' en 'Gedeeltelijke betaling' voor het toewijzen van contant geld?

'Restantbetaling' en 'Gedeeltelijke betaling' zijn de twee methoden voor het toewijzen van gedeeltelijke methoden van klanten. Er wordt bijvoorbeeld een factuur van $ 100 gegenereerd, de klant heeft $ 70 betaald. Nu wordt deze $ 70 gecompenseerd en blijft het resterende saldo $ 30 over. Met resterende betaling wordt de factuur gewist voor de volledige waarde van $ 100 en wordt een nieuwe factuur gegenereerd voor de resterende saldi $ 30.

45) Wat is 'aanmappen' in SAP?

'Dunning' is het proces waarbij betalingsachtervolgingsbrieven worden afgegeven aan klanten. SAP kan bepalen welke klanten de brieven moeten ontvangen en voor welke achterstallige zendingen. Afhankelijk van de betalingstermijn kunnen verschillende brieven in SAP worden afgedrukt, met een eenvoudige herinnering. Met behulp van het aanmaningsniveau op de klantstam kunnen we weten welke brief aan de klant is afgegeven.

46) Wat is het doel van het veld rekeningtype in het GB-stamrecord (grootboek)?

Aan het einde van het jaar worden de winst- en verliesrekeningen vereffend naar de balansrekening ingehouden winsten. Het veld bevat een indicator die is gekoppeld aan een specifieke grootboekrekening (Grootboek) om te gebruiken bij deze opruiming.

47) Leg uit wat terugkerende boekingen zijn en waarom ze worden gebruikt?

Door terugkerende boekingen kan het handmatig boeken van boekhouddocumenten, die niet van maand tot maand veranderen, overbodig worden. Er kan bijvoorbeeld een onkostendocument worden gegenereerd dat kan worden gepland voor de laatste dagen van elke maand of wanneer een persoon dat wil. Meestal worden meerdere terugkerende boekingen in één keer gemaakt en vervolgens allemaal samen verwerkt als een batch-maandeinde met behulp van een transactie.

48) Wat is een 'Value Field' in de CO-PA-module?

Waardevelden zijn nummer- of waardegerelateerde velden in winstgevendheidsanalyse, zoals hoeveelheid, verkoopomzet, kortingswaarde enz.

49) Wat zijn de statistische interne orders?

Statistische interne orders zijn dummy-kostenobjecten die worden gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden. Het moet worden geboekt in combinatie met een echt object, zoals een kostenplaats.

50) Voor welke doeleinden kunnen interne bestellingen worden gebruikt?

U kunt interne bestellingen gebruiken voor:

a) Overheadorders: het controleert interne taken die naar kostenplaatsen zijn afgerekend

b) Investeringsorders: het bewaakt interne banen die zijn verrekend met vaste activa

c) Toerekeningsopdrachten: Verrekening van de boeking van toegerekende kosten berekend in CO

d) Bestellingen met inkomsten: het geeft de kostenbeheersingsonderdelen van verkoop en distributie weer, het heeft geen invloed op de kernactiviteiten van het bedrijf