Uitgaande leveranciersbetaling F-53 boeken in SAP

In deze zelfstudie leren we de uitgaande betaling voor leverancier in SAP te boeken

Stap 1) Voer transactiecode F-53 in het opdrachtveld in

Stap 2) Voer in het volgende scherm de volgende gegevens in

  1. Voer de documentdatum in
  2. Voer de bedrijfscode in
  3. Voer de betalingsvaluta in
  4. Voer de Cash/Bankrekening in waarop de betaling moet worden bijgeschreven
  5. Voer het betalingsbedrag in
  6. Voer de leverancier-ID in van de leverancier die de betaling ontvangt

Stap 3) Druk op de knop Openstaande posten verwerken om de lijst met openstaande facturen weer te geven

Stap 4) Wijs het betalingsbedrag toe aan de juiste factuur om de betaling in evenwicht te brengen met het factuurbedrag

Stap 5) Druk op Posten in de standaardwerkbalk om de uitgaande betaling te boeken

Stap 6) Controleer de statusbalk voor het documentnummer dat moet worden gegenereerd

U heeft de uitgaande betaling voor leverancier succesvol geboekt