Hoe u een financiële overzichtsversie (FSV) in SAP maakt

Deze zelfstudie leidt u door de stappen om een ​​versie van een financieel overzicht te maken

Stap 1) Voer Transactiecode SPRO in het opdrachtveld in

Stap 2) Selecteer in het volgende scherm SAP reference IMG

Stap 3) In het volgende scherm - 'IMG weergeven' navigeert u door het volgende menupad SAP Customizing Implementation Guide -> Financiële boekhouding -> Grootboekboekhouding -> Zakelijke transacties -> Afsluiting -> Document -> Definieer financiële overzichtsversies

Stap 4) Selecteer in het volgende scherm Nieuwe invoer

Stap 5) Voer in het volgende scherm het volgende in:

 1. Voer de FSV-sleutel in
 2. Vul de Beschrijving in ten behoeve van de FSV
 3. Voer de taaltoets in die de taal aangeeft waarin u Teksten weergeven, Teksten invoeren en Documenten afdrukken.
 4. Voer deze indicator in die aangeeft of sleutels van f.s-posten handmatig of automatisch worden toegewezen wanneer de financiële overzichtsversies worden gedefinieerd.
 5. Als we hier een COA specificeren, kunnen alleen rekeningen uit dit rekeningschema worden toegewezen wanneer u de jaarrekening definieert. Als u geen rekeningschema opgeeft, kunnen rekeningen uit verschillende rekeningschema's worden toegewezen wanneer u het financieel overzicht definieert.
 6. Voer deze indicator in die aangeeft dat de groepsrekeningnummers moeten worden toegewezen in plaats van de rekeningnummers wanneer u de versie van het financiële overzicht definieert.
 7. Voer deze indicator in omdat het mogelijk maakt om functionele gebieden of rekeningen toe te wijzen in de versie van de jaarrekening.

Stap 6) Druk na het onderhouden van de velden op opslaan Voer uw wijzigingsverzoeknummer in

Stap 7) Nadat de versie van het financieel overzicht is opgeslagen, kunt u de structuuritems bewerken door de knop Financiële overzichtsitems te selecteren

Stap 8) In het volgende scherm kunt u knooppunten in versieobject onderhouden. Een nieuwe versie heeft standaard zeven basisknooppunten, hieronder weergegeven

 1. Toelichting op de financiële overzichten
 2. Niet toegewezen
 3. P+L resultaat
 4. Netto resultaat: verlies
 5. Netto resultaat: winst
 6. Passiva+Eigen vermogen
 7. Middelen

We kunnen knooppunttekst onderhouden door op het knooppunt te dubbelklikken. We kunnen subitems voor het knooppunt maken door het knooppunt te selecteren en op de knop items maken te drukken Nieuw item wordt gemaakt als subknooppunt voor het geselecteerde knooppunt. We kunnen accounts of een groep accounts aan een knooppunt toewijzen door het knooppunt te selecteren en op Accounts toewijzen te drukken.

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo'n opdracht.

 1. Primair knooppunt 'Activa'
 2. Subnode 'Cash & Cash Equivalenten' worden toegewezen aan Activa.' Petty cash' is een subknooppunt dat is toegewezen aan geldmiddelen en kasequivalenten. Andere knooppunten zijn ook toegewezen aan geldmiddelen en kasequivalenten, zoals: Checking, Citibank Account, Mellon Bank, Citibank Canada
 3. Rekeningschema-sleutel gebruikt voor het toewijzen van rekeningen
 4. Bereik van rekeningen toegewezen aan node Petty Cash
 5. Bereik van accounts

Stap 9) Druk na het onderhouden van de structuur op Opslaan en we hebben met succes een versie van het financiële overzicht gemaakt.