Componentendiagram Uml

Componentdiagram: UML-zelfstudie met VOORBEELD

Wat is een componentdiagram? Bij het modelleren van grote objectgeoriënteerde systemen is het noodzakelijk om het systeem op te splitsen in beheersbare subsystemen. UML-componentdiagrammen worden gebruikt voor het modelleren van grote systemen