Wat is HP ALM? Quality Center (QC) testtool

Wat is HP ALM?

HP ALM (Application Life Cycle Management) is een webgebaseerde tool die organisaties helpt de levenscyclus van applicaties te beheren vanaf de projectplanning, het verzamelen van vereisten tot het testen en implementeren, wat anders een tijdrovende taak is.

In zijn eerdere avatar als HP Quality Center, werd de testbeheertool ontwikkeld door Mercury interactive.

Het wordt nu door HP ontwikkeld als ALM. Het volledige ALM-formulier is TOT toepassing: DE ife Cyclus m beheertool die verschillende fasen van de levenscyclus van softwareontwikkeling .

ALM-tool biedt ook integratie met alle andere HP-producten zoals UFT en Load Runner.

Waarom HP ALM gebruiken?

De verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij een typisch project zijn:

 • Ontwikkelaar
 • Tester
 • Bedrijfsanalisten
 • Project managers
 • Producteigenaren

Deze belanghebbenden voeren diverse activiteiten uit die aan alle betrokken teamleden moeten worden gecommuniceerd.

Als we geen gecentraliseerde opslagplaats hebben om alle artefacten met betrekking tot het product vast te leggen, te onderhouden en te volgen, zal het project ongetwijfeld FOUTEN.

We hebben ook een mechanisme nodig om alle test- en ontwikkelingsactiviteiten te documenteren en eraan samen te werken.

Voer HP ALM in!

 • Het stelt alle belanghebbenden in staat om interageren en coördineren, om de projectdoelen te bereiken.
 • Het biedt robuuste volgen en rapporteren en naadloze integratie van verschillende projectgerelateerde taken.
 • Het maakt gedetailleerde projectanalyse en effectief beheer .
 • De ALM-tool kan verbinding maken met onze e-mailsystemen en e-mails sturen over eventuele wijzigingen (zoals wijziging van vereisten, het melden van defecten, enz.) naar alle gewenste teamleden.

HP Quality Center-versies

Het is belangrijk om de geschiedenis van ALM te begrijpen.

 • HP Quality Center stond vroeger bekend als Test Director en werd ontwikkeld door Mercury Interactive.
 • In 2008 werd versie 8 uitgebracht en werd het product omgedoopt tot Quality Center.
 • Later nam HP Mercury Interactive over en veranderde het alle kwikproducten in HP.
 • Dus Mercury Quality Center werd HP Quality Center
 • In 2011 werd versie 11 uitgebracht en werd het kwaliteitscentrum omgedoopt tot HP ALM.

Architectuur van QC

Laten we nu het technologiegedeelte van HP-ALM begrijpen. ALM is een bedrijfstoepassing die is ontwikkeld met Java 2 Enterprise Edition (J2EE) en die MS SQL Server of Oracle als back-end kan hebben. ALM heeft 3 componenten - Client, Application Server en Database Server.

 1. HP ALM-client: wanneer een eindgebruiker/tester toegang krijgt tot de URL van ALM, worden de clientcomponenten gedownload op het systeem van de client. ALM-clientcomponenten helpen de gebruiker om te communiceren met de server met behulp van .NET- en COM-technologieën via een beveiligde verbinding (HTTPS).
 2. ALM-server/toepassingsserver: Applicatieserver draait meestal op een Windows- of Linux-platform dat inspeelt op de verzoeken van de klant. App-server maakt gebruik van het Java Database Connectivity (JDBC)-stuurprogramma om te communiceren tussen de toepassingsserver en databaseservers.
 3. Databaseservers : De databaselaag slaat drie schema's op.
 • Schema sitebeheer: Het slaat informatie op met betrekking tot de domeinen, gebruikers en siteparameters.
 • Lab-project: Dit schema slaat laboratoriuminformatie op met betrekking tot functionele en Prestatietests op externe hosts, Performance Center-servergegevens.
 • Project schema: Slaat projectinformatie op, zoals werkitem/gegevens die door de gebruiker zijn gemaakt onder het projectgebied. Elk project heeft zijn eigen schema en ze zijn gemaakt op dezelfde databaseserver als het sitebeheerschema.

HP ALM-edities:

HP ALM-tool is een commercieel gelicentieerd hulpmiddel en HP distribueert ALM in 4 verschillende smaken

Functievergelijking ALM-editie

Elke licentie geeft gebruikers toegang tot bepaalde ALM-functionaliteiten. De volgende tabel geeft een overzicht van de functies die een bepaalde licentie u geeft =

Laten we eens kijken waarom u een bepaalde versie zou kopen en voor wie deze geschikt is?

 • HP ALM Essentials - Dit is voor bedrijven die alleen de basisfuncties nodig hebben voor het ondersteunen van hun gehele softwarelevenscyclus. Het heeft toegang tot vereistenbeheer, testbeheer en: Defect beheer.
 • HP QC Enterprise Edition – Deze licentie geldt voor bedrijven die ALM uitsluitend voor testdoeleinden willen gebruiken. Het biedt ook integratie met Unified Functional Tester (UFT).
 • HP ALM Performance Center Edition – Deze licentie is het meest geschikt voor organisaties die HP ALM willen gebruiken om HP-Load runner-scripts aan te sturen. Het helpt de gebruikers bij het onderhouden, beheren, plannen, uitvoeren en bewaken van prestatietests.

ALM-workflow

Laten we, om de HP Application Lifecycle Management-workflow te leren, eerst een typisch testproces bestuderen:

 • We beginnen met details over plannen, opstellen en vrijgeven. Bepaal het aantal cycli in elke release en de reikwijdte van elke release
 • Voor een gegeven Vrijgave en Cyclus stellen wij de Eisenspecificaties op.
 • Op basis van de eisen worden testplannen en testcases gemaakt.
 • De volgende fase is het uitvoeren van het gemaakte testplan
 • De volgende fase in dit testproces is het volgen en oplossen van de defecten die zijn gedetecteerd in de uitvoeringsfase
 • Tijdens alle fasen wordt analyse uitgevoerd en worden rapporten en grafieken gegenereerd voor het genereren van teststatistieken.

HP ALM-testtool biedt een module voor elke fase van het testproces. We zullen ze in latere tutorials in detail bestuderen.