Top 15 vragen en antwoorden over automatiseringstests tijdens sollicitatiegesprekken

Hieronder volgen veelgestelde vragen in interviews voor zowel eerstejaars als ervaren QA-professionals.

1) Wat is automatiseringstests?

Automatisering Testen is een techniek waarbij een automatiseringstool wordt gebruikt om testscripts en cases van testers te schrijven en uit te voeren.

Het belangrijkste doel van Automatisering testen is om het aantal testgevallen dat handmatig moet worden uitgevoerd te verminderen en niet te elimineren Handmatig testen allemaal samen.

2) Wanneer ga je een test automatiseren?

Automatisering bij voorkeur in de volgende gevallen:

 • Repetitieve taken
 • Rook- en gezondheidstests
 • Test met meerdere datasets
 • Regressietestgevallen

Meestal is de beslissing gebaseerd op de ROI (Return on Investment)

3) Wanneer ga je testen niet automatiseren?

In de volgende gevallen moet men niet automatiseren:

 • Wanneer de te testen applicatie regelmatig verandert
 • Eenmalige testgevallen
 • Adhoc – Willekeurig testen

4) Welke stappen zijn betrokken bij het automatiseringsproces?

In het automatiseringsproces zijn de volgende stappen:

 • De testtool selecteren
 • Definieer de reikwijdte van de automatisering
 • Planning, ontwerp en ontwikkeling
 • Testuitvoering
 • Onderhoud

5) Wat zijn de punten die worden behandeld tijdens het plannen van de automatiseringsfase?

Tijdens de planningsfase van de automatisering zijn zaken waarmee rekening moet worden gehouden:

 • Selectie van de 'juiste' Automatiseringstool
 • Selectie-automatiseringskader indien aanwezig
 • Lijst met binnen bereik en buiten bereik items voor automatisering
 • Testomgeving instellen
 • Voorbereiden van Grant Chart of Project-tijdlijnen voor de ontwikkeling en uitvoering van testscripts.
 • Identificeer testresultaten

6) In welke toestand kunnen we geen automatiseringstests gebruiken voor de Agile-methode?

Automatiseringstests zijn niet nuttig voor agile methoden in de volgende omstandigheden:

 • Vraag bij Agile testen altijd om wijzigingen in eisen
 • Wanneer een uitgebreid documentatieniveau vereist is in Agile
 • Alleen geschikt voor die regressietests tijdens agile testen zoals continue integratie

7) Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een goede automatiseringstool?

 • Ondersteuning voor testomgevingen en gebruiksvriendelijk
 • Goede debugging faciliteit
 • Robuuste objectidentificatie
 • Mogelijkheden voor het testen van objecten en afbeeldingen
 • Objectidentificatie
 • Testen van database
 • Ondersteuning van meerdere frameworks

8) Wat zijn de soorten frameworks die worden gebruikt bij het testen van softwareautomatisering?

Bij het testen van softwareautomatisering zijn er vier soorten frameworks:

 • Gegevensgestuurd automatiseringskader
 • Sleutelwoordgestuurd automatiseringskader
 • Modulair automatiseringsframework
 • Hybride automatiseringskader

9) Wat is de scriptingstandaard bij het uitvoeren van automatiseringstests?

Bij het schrijven van de scripts voor automatisering moet u rekening houden met het volgende:

 • Uniforme naamgeving.
 • 3 regels commentaar voor elke 10 regels code
 • Voldoende inspringing.
 • Robuust foutafhandeling en herstelscenario
 • Gebruik van Frameworks waar mogelijk

10) Wat zijn de meest populaire tools voor het testen van automatisering?

De meest populaire testtool voor automatiseringstests is:

 • QTP (HP UFT)
 • Rationele robot
 • Selenium

11) Op welke basis kun je het succes van automatiseringstests in kaart brengen?

Door criteria te volgen, kan het succes van automatiseringstests in kaart worden gebracht

 • Defectdetectieverhouding:
 • Uitvoeringstijd voor automatisering en tijdwinst om het product vrij te geven
 • Vermindering van arbeids- en andere kosten

12) Kunt u enkele nadelen van handmatig testen opsommen?

 • Handmatige softwaretests vereisen meer tijd en meer middelen.
 • Onnauwkeurigheid
 • Het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde testcase is foutgevoelig en saai.
 • Het is onpraktisch om handmatige tests uit te voeren op zeer grote projecten en tijdgebonden projecten.

13) Vertel me wat je weet over selenium

Selenium is een gratis (open source) Testautomatiseringsbibliotheek. Het wordt gebruikt om web- en mobiele omgevingen te automatiseren. Het bestaat uit

 1. Selenium IDE (Browser-add-on - Opname- en afspeeltool)
 2. Selenium WebDriver
 3. Selenium Grid (gedistribueerde testen)

Selenium ondersteunt scripting in talen als Java, C#, Python, Ruby, PHP, Perl, Javascript.

14) Vertel me over QTP

QTP (Quick Test Professional) staat nu bekend als HP UFT. Het is een commerciële automatiseringstool en ondersteunt een zeer breed scala aan testomgevingen Web, Desktop, SAP, Delphi, Net, ActiveX, Flex, Java, Oracle, Mobile, PeopleSoft, PowerBuilder, Siebel, Stingray, Visual Basic onder andere.

De scripttaal is VBScript. De tool werkt goed samen met HP ALM (Test Management Tool) en HP LoadRunner (Performance Testing Tool).

Opvallende kenmerken van QTP zijn onder meer Business Process Testing, trefwoordgestuurd raamwerk, XML-ondersteuning, robuuste controlepunten, testresultaten.

15) Leg uit wat Sikuli is?

Sikuli is een tool die de 'Visual Image Match'-methode gebruikt om de grafische gebruikersinterface te automatiseren. Alle webelementen in Sikuli moeten als afbeelding worden genomen en in het project worden opgeslagen.

Sikuli bestaat uit

 • Sikuli-script
 • Visual Scripting API voor Jython
 • Sikuli IDE

Praktisch gebruik van Sikuli is dat:

 • Het kan worden gebruikt om flash-websites of -objecten te automatiseren
 • Het kan op vensters gebaseerde applicaties en alles wat u op het scherm ziet automatiseren zonder gebruik te maken van interne API-ondersteuning
 • Het biedt een eenvoudige API
 • Het kan eenvoudig worden gekoppeld aan tools zoals Selenium
 • Desktop-applicatie kan worden geautomatiseerd
 • Sikuli biedt uitgebreide ondersteuning om flash-objecten te automatiseren
 • Om het bureaublad te automatiseren, gebruikt het krachtige 'Visual Match'- en Flash-objecten
 • Het kan werken op elke technologie-.NET, Java,

16) Noem wat het verschil is tussen Selenium en Sikuli?

Sikuli

Selenium

 • Het biedt uitgebreide ondersteuning voor het automatiseren van flash-objecten
 • Het heeft een eenvoudige API
 • Het gebruikt een visuele match om elementen op het scherm te vinden. We kunnen dus alles automatiseren wat we op het scherm zien
 • Het kan zowel het web als de Windows-applicatie automatiseren
 • Het kan geen flash-objecten zoals videospeler, audiospeler,
 • Het heeft een ingewikkelde API
 • Het heeft geen visuele overeenkomst
 • Het kan alleen webapplicaties automatiseren

Gratis PDF-download: Vragen en antwoorden voor sollicitatiegesprekken over automatisering