Stapelen In C++ Stl

Stapel in C++ STL met voorbeeld

Wat is std::stack? Een stack is een datastructuur die werkt op basis van de LIFO-techniek (Last In First Out). Met de std::stack kunnen elementen slechts aan één kant worden toegevoegd en verwijderd. De std::stack cla