SOA versus microservices: belangrijke verschillen uitgelegd met voorbeelden

Wat is SOA?

SOA is een architectonisch patroon in het ontwerp van computersoftware. In dit type toepassing leveren componenten diensten aan andere componenten via een communicatieprotocol, meestal via een netwerk. De principes van servicegerichtheid zijn onafhankelijk van enig product, leverancier of technologie. De volledige vorm van SOA is servicegerichte architectuur

SOA maakt het makkelijker voor softwarecomponenten over verschillende netwerken om met elkaar samen te werken. Webservices die zijn gebouwd volgens de SOA-architectuur hebben de neiging om webservices onafhankelijker te maken.

In deze tutorial leer je:

Wat is microservices?

Microservices is een servicegericht architectuurpatroon waarin applicaties worden gebouwd als een verzameling van verschillende kleinste onafhankelijke service-eenheden. Het is een software-engineeringbenadering die zich richt op het ontleden van een applicatie in modules met één functie met goed gedefinieerde interfaces.

Deze modules kunnen onafhankelijk worden ingezet en beheerd door kleine teams die eigenaar zijn van de volledige levenscyclus van de service.

De term 'micro' verwijst naar de omvang van een microservice die beheersbaar moet zijn door een enkel ontwikkelteam (5 tot 10 ontwikkelaars). In deze methodiek worden grote toepassingen opgedeeld in de kleinste zelfstandige eenheden.

Wat is SOA-architectuur?

Servicegeoriënteerde architectuur is een stijl van softwareontwerp. Een architectuur is onderverdeeld in twee delen:

 1. functionele aspecten en
 2. kwaliteit van de dienstverlening aspecten.

Laten we ze allebei in detail bekijken:

SOA-architectuurFunctionele aspecten:

Het functionele aspect omvat:

Vervoer : Dit onderdeel transporteert de serviceverzoeken van de serviceconsument naar de serviceprovider en servicereacties van hen naar de serviceconsument.

Servicecommunicatieprotocol : Hiermee kunnen de serviceprovider en de consument met elkaar communiceren.

Servicebeschrijving: : Het legt de service en de gegevens uit die nodig zijn om het aan te roepen.

Onderhoud : Het is een echte dienst.

Bedrijfsproces: Dit onderdeel vertegenwoordigt de groep services die worden aangeroepen in een bepaalde vooraf gedefinieerde volgorde die is gekoppeld aan de specifieke regels om aan de zakelijke eisen te voldoen.

Serviceregister : Dit register bevat de beschrijving van gegevens die door serviceproviders worden gebruikt om hun services te publiceren.

Quality of Service-aspecten:

De kwaliteit van de dienstverlening omvat:

 • Beleid: Het is een reeks protocollen volgens welke serviceproviders services creëren en leveren aan consumenten.
 • Veiligheid: Het vertegenwoordigt de set protocollen die nodig zijn voor het identificatie- en autorisatieproces.
 • Transactie: Het biedt de zekerheid van consistente resultaten.
 • Beheer: Dit onderdeel van SOA helpt u bij het definiëren van de set attributen die worden gebruikt om de services te beheren.

Wat is een Microservice-architectuur?

Het is een architecturale ontwikkelingsstijl waarmee een applicatie kan worden gebouwd als een verzameling kleine autonome services die zijn ontwikkeld voor een bedrijfsdomein.

Het is een architecturale ontwikkelingsstijl waarmee een applicatie kan worden gebouwd als een verzameling kleine autonome services die zijn ontwikkeld voor een bedrijfsdomein.

Laten we een voorbeeld nemen van een e-commercetoepassing die is ontwikkeld met microservice-architectuur. In dit voorbeeld is elke microservice gericht op enkele zakelijke mogelijkheden. Zoeken, beoordelen & beoordelen en betalen hebben elk hun instantie (server) en communiceren met elkaar.

Voorbeeld van microservices-architectuur

In deze monolithische architectuur komen alle componenten samen in één enkele module. Maar in Microservices Architecture zijn ze verdeeld in afzonderlijke modules (microservice) die met elkaar communiceren.

De communicatie tussen microservices is een staatloze communicatie waarbij elk paar verzoek en antwoord onafhankelijk is. Microservices kan dus moeiteloos communiceren. In de Microservice-architectuur zijn de gegevens federatief. Elke Microservice heeft een aparte datastore.

Kenmerken van SOA

Hier zijn belangrijke kenmerken van SOA

 • SOA gebruikt interfaces die de moeilijke integratieproblemen in grote systemen oplossen.
 • SOA communiceert met klanten, providers en leveranciers met behulp van het XML-schema.
 • SOA gebruikt de berichtbewaking om de prestatiemeting te verbeteren en de beveiligingsaanvallen te detecteren.
 • Omdat het de service hergebruikt, zijn de kosten voor softwareontwikkeling en -beheer iets lager.

Kenmerken van microservices

Dit zijn essentiële kenmerken van Microservices:

 • In Microservices-modules zijn de losjes gekoppelde
 • Beheer van het project, kan ook worden modulair.
 • De kosten van schaalbaarheid zijn mager
 • Het is heel gemakkelijk om meerdere technologieën als meerdere functies in een applicatie te gebruiken.
 • Het is een ideale service voor evolutionaire systemen waar u niet kunt anticiperen op de soorten apparaten die op een dag toegang tot uw toepassing kunnen krijgen.

Microservices versus SOA: wat is het verschil?

Hier zijn de verschillen tussen SOA en Microservices:

SOA Microservices
SOA-model heeft een enkele gegevensopslaglaag die wordt gedeeld door alle services in die applicatie.Microservices-apps wijden meestal een database of ander type opslag aan services die dit nodig hebben.
Communicatie tussen verschillende services in een SOA-app maakt gebruik van eenvoudige en ongecompliceerde benaderingen.Microservices gebruiken complexe API's.
Gericht op maximaliseert de herbruikbaarheid van de applicatieservice.Meer gericht op ontkoppeling.
Een systematische verandering vereist het aanpassen van de monoliet.Een systematische verandering helpt je om een ​​nieuwe dienst te creëren.
DevOps en Continuous Delivery worden populair, maar nog niet mainstream.Sterke nadruk op DevOps en Continuous Delivery
Full-stack in de natuurMonolithisch van aard
Ondersteunt meerdere berichtprotocollen.Gebruikt lichtgewicht protocollen zoals HTTP, REST of Thrift API's.
Het is ontworpen om bronnen tussen services te delen.Het is ontworpen om services te hosten die onafhankelijk kunnen functioneren.
Gaat vaak om het delen van componentenMeestal omvat het niet het delen van componenten
Betreft het delen van gegevensopslag tussen servicesElke service kan onafhankelijke gegevensopslag hebben.
Beter voor grootschalige integratiesBeter voor kleine en webgebaseerde toepassingen.
Communiceert via een ESBCommuniceer via een API-laag
Vertrouwt op het delen van bronnenVertrouwt op de begrensde context voor koppeling.
Minder flexibiliteit bij implementatieSnelle en gemakkelijke implementatie.
De technology stack van SOA is lager in vergelijking met Microservice.Microservice-technologiestack kan erg groot zijn.
Business units zijn afhankelijk.Business units zijn onafhankelijk van elkaar.
Een SOA-app die uit twee of drie services bestaat.Een Microservices-app kan tientallen services hebben.
SOA-applicaties zijn gebouwd om tal van zakelijke taken uit te voeren.Ze zijn gebouwd om een ​​enkele zakelijke taak uit te voeren.
Deployment is een tijdrovend proces.De implementatie is eenvoudig en minder tijdrovend.
Bedrijfslogica-componenten worden opgeslagen in eenvoudige draadprotocollen met één servicedomein (HTTP met XML JSON) API wordt aangestuurd met SDK's/clients.Bedrijfslogica kan in de enterprise-servicebus van domeinen leven, zoals afzonderlijke lagen tussen services.
Gebruikt enterprise service bus (ESB) voor communicatieHet maakt gebruik van het minder uitgebreide en eenvoudige berichtensysteem
Softwaregrootte is groter dan conventionele softwareDe grootte van de Software is klein in Microservices
Multi-threaded met meerdere overheadkosten voor I/OSingle-threaded wordt meestal gebruikt met Event Loop-functies voor niet-vergrendelende I/O-afhandeling
Een systematische verandering die nodig is om de monoliet aan te passenIn Microservices is systematische verandering het creëren van een nieuwe service
Focus op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van applicatieservices.Nadruk op ontkoppeling.
Gemeenschappelijk bestuur en normen.Ontspannen bestuur, meer gericht op samenwerking en keuzevrijheid van mensen.
Het implementatieproces is tijdrovend.Implementatie is eenvoudig en minder tijdrovend.
Minder schaalbare architectuur.Zeer schaalbare architectuur.

Voordelen van SOA

Dit zijn de voordelen/voordelen van SOA

 • Het bewerken en bijwerken van een service is eenvoudig
 • Services hebben dezelfde directorystructuur, waardoor consumenten elke keer toegang hebben tot de servicegegevens uit dezelfde directory.
 • Services communiceren met andere applicaties in een gemeenschappelijke taal, wat betekent dat het onafhankelijk is van het platform
 • Services zijn meestal klein in vergelijking met de volwaardige applicatie. Daarom is het gemakkelijker om de onafhankelijke services te debuggen en te testen.
 • SOA maakt het mogelijk om de service van een bestaand systeem te hergebruiken en afwisselend het nieuwe systeem te bouwen.
 • Het biedt de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te sluiten of bestaande faciliteiten te upgraden om aan de nieuwe zakelijke vereisten te voldoen.
 • U kunt de prestaties en functionaliteit van een service verbeteren en eenvoudig de systeemupgrade uitvoeren.
 • SOA kan de verschillende externe omgevingen aanpassen of wijzigen
 • De bedrijven kunnen applicaties ontwikkelen zonder bestaande applicaties te vervangen.
 • Het biedt betrouwbare applicaties waarin u de onafhankelijke services kunt testen en debuggen in vergelijking met een groot aantal code.

Voordeel van microservices

Hier zijn de voordelen/voordelen van het gebruik van Micro-services:

 • Eenvoudiger architectuurpatroon dat gemakkelijk te begrijpen is voor ontwikkelaars
 • De IDE is sneller waardoor ontwikkelaars sneller en productiever zijn
 • De webcontainer start sneller; dit helpt om het proces van implementaties en ontwikkelingen te versnellen.
 • Hiermee kan het team hun service onafhankelijk van alle andere teams ontwikkelen, implementeren en schalen.

Nadelen van SOA

Hier zijn de nadelen/nadelen van het gebruik van Service Oriented-architectuur:

 • Alle invoer moet worden gevalideerd voordat deze naar de service wordt verzonden
 • SOA is een kostbare dienst in termen van human resources, ontwikkeling en technologie.
 • Sommige webservices moeten regelmatig berichten en informatie verzenden en ontvangen, zodat ze gemakkelijk een miljoen verzoeken per dag kunnen bereiken.
 • SOA vereist hoge investeringskosten
 • Er is meer overhead wanneer een service interageert met een andere service, dit verhoogt de responstijd
 • SOA-service is niet geschikt voor GUI-toepassingen (grafische gebruikersinterface), dus het wordt gecompliceerder wanneer de SOA veel gegevensuitwisseling nodig heeft.

Nadelen van microservices

Hier zijn de nadelen / nadelen van Micro-services:

 • Het is ontwikkeld voor het bouwen van monolithische applicaties, dus het biedt geen expliciete ondersteuning voor het ontwikkelen van gedistribueerde applicaties.
 • Testen is moeilijker
 • Ontwikkelaars moeten het communicatiemechanisme tussen diensten implementeren.
 • Het implementeren van use cases die meerdere services omvatten, vereist coördinatie tussen de teams.
 • Microservice is kostbaar, omdat u altijd verschillende serverruimte nodig heeft voor verschillende zakelijke taken

Welke architectuur is beter?

SOA is een ideale architectuurmethode voor grote en complexe bedrijfsapplicaties. Het is het meest geschikt voor omgevingen die integratie met veel verschillende toepassingen vereisen.

Op workflow gebaseerde applicaties met een goed gedefinieerde verwerkingsstroom zijn echter een uitdaging om te implementeren met behulp van SOA-architectuurpatronen. Daarom zijn kleine applicaties ook niet ideaal voor SOA omdat ze geen middleware messaging-componenten nodig hebben. Aan de andere kant is het microservicepatroon zeer geschikt voor kleinere en goed gepartitioneerde webgebaseerde systemen.

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN:

 • SOA is gericht op herbruikbaarheid van applicatieservices, terwijl Microservices meer gericht zijn op ontkoppeling.
 • SOA is full-stack van aard, terwijl Microservices monolithisch is
 • SOA-applicaties zijn gebouwd om tal van zakelijke taken uit te voeren, maar microservices zijn gebouwd om één enkele zakelijke taak uit te voeren.
 • SOA omvat het delen van gegevensopslag tussen services, terwijl in Microservices elke service onafhankelijke gegevensopslag kan hebben.
 • SOA is ontworpen om bronnen tussen services te delen, terwijl Microservices is ontworpen om services te hosten die onafhankelijk kunnen functioneren.
 • In SOA-architectuur worden DevOps en Continuous Delivery populair, maar nog niet mainstream, terwijl Microservices sterk de nadruk leggen op DevOps en Continuous Delivery.
 • SOA is een minder schaalbare architectuur, terwijl Microservices een zeer schaalbare architectuur is.