SAP BEx: kenmerken en instellingen voor kerncijfers (RKF, CKF en formules)

In deze tutorial leer je over

Eigenschappen Instellingen – Weergavenaam

Eigenschappen Instellingen – Eigenschappen voor beeldscherm

Instellingen sleutelfiguren – Weergavenaam

Instellingen sleutelfiguren – Eigenschappen voor beeldscherm

Kerncijfers – Berekend kerncijfer

Kerncijfers – Beperkt sleutelcijfer

Kenmerken Instellingen – Weergavenaam:

Wanneer een kenmerk aan de query wordt toegevoegd, wordt standaard de beschrijving weergegeven die is opgegeven in SAP BW. Het is mogelijk om dit als volgt te vervangen door aangepaste tekst.

 1. Klik op Eigenschappen
 2. Selecteer het tabblad Algemeen
 3. Voer beschrijving in

Eigenschappen Instellingen – Eigenschappen voor beeldscherm:

 1. Selecteer het tabblad Weergave van het eigenschappenvenster van het geselecteerde kenmerk.
 2. De optie Weergeven als wordt gebruikt om alleen de toets of alleen tekst of beide toetsen en tekst weer te geven.
 3. Als een kenmerk 2 of meer korte / medium / lange tekst heeft, wordt Tekstweergave gebruikt om de bijbehorende tekst weer te geven.
 4. Het is mogelijk om gegevens oplopend / aflopend te sorteren op het kenmerk of een van de attributen.
 5. De optie Resultaatrijen wordt gebruikt om het subtotaal voor het onderliggende kenmerk weer te geven of te verbergen.

Kenmerken Instellingen – Records weergeven:

De weergaveoptie wordt gebruikt om te definiëren welke gegevens door de gebruiker worden bekeken tijdens gegevensselectie (in filters) en na uitvoering van het rapport.

 1. Selecteer het tabblad Geavanceerd van het eigenschappenvenster van het geselecteerde kenmerk.
 2. Toegangstype voor resultaatwaarden. Kies een van deze waarden.
 • Geboekte waarden worden gebruikt om alleen records weer te geven waaraan bepaalde transacties zijn gekoppeld
 • Stamgegevens toont alle stamgegevensrecords, ongeacht of er een transactie voor bestaat of niet. Het is niet effectief als het wordt gebruikt zonder onderdrukking.
 1. Selectie filterwaarde. Kies een van deze waarden.
 • Alleen geposte waarden voor navigatie: het systeem toont alleen geposte waarden van de huidige navigatiestatus.
 • Alleen waarden in InfoProvider: het systeem geeft alleen waarden weer die in de InfoProvider zijn opgenomen.
 • Waarden in de stamgegevenstabel: het is sneller, maar kan resulteren in nul records die aan de selectiecriteria voldoen.

Key Figure-instellingen - Weergavenaam:

Wanneer een sleutelgetal aan de query wordt toegevoegd, wordt standaard de beschrijving weergegeven die is opgegeven in SAP BW. Het is mogelijk om dit als volgt te vervangen door aangepaste tekst.

 1. Klik op Eigenschappen
 2. Selecteer het tabblad Algemeen
 3. Voer beschrijving in

Instellingen sleutelfiguren - Weergave-eigenschappen:

 1. Selecteer het tabblad Weergave van het eigenschappenvenster van de geselecteerde sleutelfiguur.
 2. Verbergen:
 • De opties Altijd weergeven en Altijd verbergen spreken voor zich.
 • De optie Verbergen (kan worden weergegeven) wordt gebruikt om een ​​sleutelgetal verborgen te houden in de standaarduitvoer van het rapport. De gebruiker kan dit veld later echter weergeven met behulp van filters.
 1. Het aantal decimalen kan worden gebruikt om het aantal decimalen dat in het rapport wordt weergegeven, te beperken.
 2. Schaalfactor wordt gebruikt om gegevens in duizenden / honderden / etc weer te geven.
 3. Het teken van kengetallen kan indien nodig worden omgekeerd. bijv. Verkoophoeveelheid is een negatieve beweging vanuit het perspectief van de voorraad, maar positief vanuit het perspectief van de verkoop en we kunnen het teken omkeren op basis van de gebruiker.

Key Figure-instellingen - Valuta- of eenheidsconversie:

BW staat geen cumulatie van bedragen in verschillende eenheden toe, b.v. een roepie tot een dollar of een kilogram tot een yard. Als er gegevens in meerdere valuta's / eenheden bestaan, moeten alle records worden geconverteerd naar één valuta / eenheid met behulp van Valutaomrekening / Eenheidsconversie. De vertaling kan dynamisch zijn (door gebruik te maken van selectieschermvariabelen) of statisch (met doelvaluta/eenheid hardcoded in aangrenzende schermen). Voordeel hiervan in SAP BW is dat het de conversiefactoren die beschikbaar zijn in SAP ERP direct importeert naar SAP BW.

 1. Selecteer het tabblad Conversies.
 2. Voor valutaomrekening kan deze optie worden gebruikt.
 3. Voor eenheidsconversie kan deze optie worden gebruikt.

Key Figure-instellingen - Aggregatie:

Query Designer biedt de flexibiliteit om aggregaten te berekenen als gemiddelde, sommatie, minimum,

enz. Soortgelijke berekeningen kunnen ook worden uitgevoerd op gegevens op rijniveau.

 1. Selecteer het tabblad Berekeningen.
 2. Maak een keuze uit de verschillende opties die beschikbaar zijn onder de vervolgkeuzelijst van Resultaten berekenen als.

Kerncijfers – Lokale formule:

BW, staat het gebruik van formules toe, op gegevens afkomstig van InfoProvider, om berekende waarden aan de gebruiker te verstrekken.

bijv. Kosten aftrekken van omzet om winst te berekenen

Stappen om formule te maken:

Stap 1)

 1. Klik met de rechtermuisknop op de structuur Sleutelfiguur
 2. Klik op Nieuwe formule

Stap 2)

Klik op de bewerkknop van het eigenschappenvenster om een ​​lokale formule te maken/bewerken

Stap 3)

Enkele veelvoorkomende operators die in BW worden gebruikt, zijn:

 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • NODIM wordt gebruikt om kerncijfers weer te geven zonder de bijbehorende eenheid
 • NOERR wordt gebruikt om nul weer te geven in plaats van foutmelding (bijv. nul in plaats van die deling door nul te vermelden)
 • %GT wordt gebruikt om de waarde van het sleutelgetal weer te geven als een percentage van de totale waarde
 1. Voer in het vak Detailweergave de formule in
 2. Gebruik de operators uit het vak Operators.

Kerncijfers – Berekend kerncijfer:

Als dezelfde berekening nodig is voor meerdere rapporten, kan deze worden toegewezen aan de InfoProvider in plaats van deze afzonderlijk in elke query te maken. Een dergelijk kengetal wordt Berekend kengetal of CKF genoemd.

Eenmaal gedefinieerd, kan het net als elke andere sleutelfiguur naar een query worden gesleept. Het grootste voordeel van deze aanpak is dat het globale definities van veelvoorkomende berekende KPI's mogelijk maakt.

Stappen om een ​​berekend kengetal te maken:

 1. Navigeer naar het gedeelte Infoprovider
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map Key Figures.
 3. Kies de optie Nieuw berekend kengetal.

Kerncijfers – Beperkt kerncijfer:

Beperkte kengetallen (RKF) kunnen worden gebruikt om selectief alleen filters toe te passen op een specifieke KPI in het rapport, maar niet op het hele rapport. verdeel de verkoop in kolommen zoals YTD (Year To Date) Sales, PYTD (Previous Year To Date) Sales, etc.

Stap 1)

 1. Navigeer naar het gedeelte Infoprovider
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map Key Figures.
 3. Kies de optie Nieuw beperkt sleutelfiguur.

Stap 2)

Klik op de edit-knop van het eigenschappenvenster om een ​​RKF aan te maken/bewerken

Stap 3)

In het volgende scherm moet minimaal één kengetal en één kenmerk worden ingevuld om een ​​zinvolle RKF te maken.

 1. Sleutelfiguur die moet worden beperkt.
 2. Het kenmerk kan worden beperkt door een selectieschermvariabele om het Dynamische RKF te maken.
 3. Het kan ook worden beperkt door een constante b.v. jaar = 2008. In de onderstaande schermafbeelding is de versie beperkt met constante waarde 1.

Net als CKF zijn RKF's ook globaal voor de InfoProvider en kunnen ze opnieuw worden gebruikt in meerdere query's met dezelfde InfoProvider.