Qlikview Interview Q & A

Top 100 Qlikview-interviewvragen en antwoorden

Qlikview is een business intelligence tool die gebruikt wordt om ruwe data om te zetten in kennis. Deze software werkt als een menselijk brein dat op associatie werkt en in elke richting kan gaan om de antwoorden te zoeken.