Python Timeit()

Python Timeit() met voorbeelden

timeit() methode is beschikbaar met python bibliotheek timeit. Het wordt gebruikt om de uitvoeringstijd te krijgen die nodig is voor de gegeven kleine code. De bibliotheek voert de code-instructie 1 miljoen keer uit en biedt de minim