Postgresql Alter-Tabel

PostgreSQL ALTER-tabel: kolom TOEVOEGEN, kolom-/tabelvoorbeelden hernoemen

De opdracht ALTER TABLE wordt gebruikt om de structuur van een PostgreSQL-tabel te wijzigen. Het is de opdracht die wordt gebruikt om de tabelkolommen of de naam van de tabel te wijzigen. In deze tutorial leer je: Syntaxis Desc