Prestaties Afstemmen

Prestaties afstemmen in Informatica: volledige zelfstudie

Joiner-transformatie - Voer indien mogelijk altijd de voorkeur uit om joins in de database uit te voeren, omdat database-joins sneller zijn dan joins die zijn gemaakt in Informatica-joinertransformatie.Sorteer de gegevens voordat u deelneemt als