Modelbased Testing

Zelfstudie over modelgebaseerd testen: wat is, hulpmiddelen en voorbeeld

Modelgebaseerd testen is een testtechniek waarbij het runtime-gedrag van een te testen software wordt vergeleken met voorspellingen die zijn gedaan door een formele specificatie.