Microsoft Azure-Zelfstudie

Microsoft Azure-zelfstudie voor beginners: leer de basis in 1 dag

Microsoft Azure is een cloudcomputingservice die door Microsoft is gemaakt voor het bouwen, testen, implementeren en beheren van applicaties en services via een wereldwijd netwerk van door Microsoft beheerde datacenters. l