Lijsten In R

Lijst in R: R-lijsten maken, elementen selecteren met voorbeeld

In deze R-zelfstudie leer je hoe je een lijst maakt in R. R List is een object in R-programmering dat matrices, vectoren, dataframes of lijsten bevat.