Module Importeren

Module importeren in Python met voorbeelden

Wat zijn de modules in Python? Een module is een bestand met python-code. De code kan de vorm hebben van variabelen, functies of gedefinieerde klassen. De bestandsnaam wordt de modulenaam. Als je bijvoorbeeld