HTTP versus HTTPS: wat is het verschil tussen HTTP en HTTPS?

In deze HTTPS vs HTTP-zelfstudie leren we wat het verschil is tussen HTTP en HTTPS.

Wat is HTTP?

Volledige vorm van HTTP is Hypertext Transfer Protocol. HTTP biedt een reeks regels en standaarden die bepalen hoe informatie op het World Wide Web kan worden verzonden. HTTP biedt standaardregels voor webbrowsers en servers om te communiceren.

HTTP is een netwerkprotocol op de applicatielaag dat bovenop TCP is gebouwd. HTTP gebruikt Hypertext gestructureerde tekst die de logische link legt tussen knooppunten die tekst bevatten. Het is ook bekend als 'stateless protocol' omdat elke opdracht afzonderlijk wordt uitgevoerd, zonder verwijzing naar de vorige run-opdracht.

Wat is HTTPS?

HTTPS staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Het is een zeer geavanceerde en veilige versie van HTTP. Het maakt gebruik van de poort nr. 443 voor datacommunicatie. Het maakt veilige transacties mogelijk door de volledige communicatie met SSL te versleutelen. Het is een combinatie van SSL/TLS-protocol en HTTP. Het biedt versleutelde en veilige identificatie van een netwerkserver.

Met HTTP kunt u ook een veilige versleutelde verbinding maken tussen de server en de browser. Het biedt de bidirectionele beveiliging van gegevens. Dit helpt u om mogelijk gevoelige informatie te beschermen tegen diefstal.

In het HTTPS-protocol worden SSL-transacties onderhandeld met behulp van een op sleutels gebaseerd coderingsalgoritme. Deze sleutel is over het algemeen 40 of 128 bits sterk.

Vervolgens zullen we in deze zelfstudie meer te weten komen over het belangrijkste verschil tussen HTTP en HTTPS.

BELANGRIJK VERSCHIL:

 • HTTP mist een beveiligingsmechanisme om de gegevens te coderen, terwijl HTTPS SSL of TLS Digital Certificate biedt om de communicatie tussen server en client te beveiligen.
 • HTTP werkt op de applicatielaag, terwijl HTTPS op de transportlaag werkt.
 • HTTP werkt standaard op poort 80, terwijl HTTPS standaard op poort 443 werkt.
 • HTTP draagt ​​gegevens over in platte tekst, terwijl HTTPS gegevens in gecodeerde tekst overdraagt ​​(tekst versleutelt).
 • HTTP is snel in vergelijking met HTTPS omdat HTTPS rekenkracht verbruikt om het communicatiekanaal te versleutelen.

Voordelen van HTTP:

 • HTTP kan worden geïmplementeerd met een ander protocol op internet of op andere netwerken
 • HTTP-pagina's worden opgeslagen in computer- en internetcaches, dus snel toegankelijk
 • Platformonafhankelijk wat cross-platform porten mogelijk maakt
 • Heeft geen Runtime-ondersteuning nodig
 • Bruikbaar via firewalls! Wereldwijde toepassingen zijn mogelijk
 • Niet verbindingsgericht; dus geen netwerkoverhead voor het creëren en onderhouden van sessiestatus en informatie

Voordelen van HTTPS

 • In de meeste gevallen hebben sites die via HTTPS draaien een omleiding. Daarom, zelfs als u HTTP:// typt, wordt het omgeleid naar een https via een beveiligde verbinding
 • Hiermee kunnen gebruikers veilige e-commercetransacties uitvoeren, zoals online bankieren.
 • SSL-technologie beschermt alle gebruikers en wekt vertrouwen
 • Een onafhankelijke instantie verifieert de identiteit van de certificaathouder. Elk SSL-certificaat bevat dus unieke, geverifieerde informatie over de eigenaar van het certificaat.

Beperkingen van HTTP

 • Er is geen privacy omdat iedereen inhoud kan zien
 • Gegevensintegriteit is een groot probleem omdat iemand de inhoud kan wijzigen. Daarom is het HTTP-protocol een onveilige methode omdat er geen versleutelingsmethoden worden gebruikt.
 • Niet duidelijk over wie je het hebt. Iedereen die het verzoek onderschept, kan de gebruikersnaam en het wachtwoord krijgen.

Beperkingen van HTTPS

 • HTTPS-protocol kan niet stoppen met het stelen van vertrouwelijke informatie van de pagina's in de cache van de browser
 • SSL-gegevens kunnen alleen worden gecodeerd tijdens verzending op het netwerk. Dus het kan de tekst in het browsergeheugen niet wissen
 • HTTPS kan zowel de rekenkundige overhead als de netwerkoverhead van de organisatie verhogen

Verschil tussen HTTP- en HTTPS-protocol

Verschil tussen HTTP en HTTPS

De onderstaande tabel laat zien wat het verschil is tussen HTTP en HTTPS:

ParameterHTTPHTTPS
ProtocolHet is een hypertext-overdrachtsprotocol.Het is een hypertext-overdrachtsprotocol met secure.
VeiligheidHet is minder veilig omdat de gegevens kwetsbaar kunnen zijn voor hackers.Het is ontworpen om te voorkomen dat hackers toegang krijgen tot kritieke informatie. Het is beveiligd tegen dergelijke aanvallen.
HavenHet gebruikt standaard poort 80Het was standaard poort 443 gebruiken.
Begint metHTTP-URL's beginnen met http://HTTPs-URL's beginnen met https://
Gebruikt voorHet is geschikt voor websites die zijn ontworpen voor informatieconsumptie, zoals blogs.Als de website de privégegevens zoals het creditcardnummer moet verzamelen, is dit een veiliger protocol.
klauterenHTTP vervormt de te verzenden gegevens niet. Daarom is de kans groter dat verzonden informatie beschikbaar is voor hackers.HTTPS vervormt de gegevens voordat ze worden verzonden. Aan de kant van de ontvanger decodeert het om de originele gegevens te herstellen. Daarom is de verzonden informatie veilig en kan deze niet worden gehackt.
ProtocolHet werkt op TCP/IP peil.HTTPS heeft geen apart protocol. Het werkt met HTTP, maar maakt gebruik van een versleutelde TLS/SSL-verbinding.
DomeinnaamvalidatieHTTP-website heeft geen SSL nodig.HTTPS vereist SSL-certificaat.
Data encryptieHTTP-website gebruikt geen codering.HTTPS-websites gebruiken gegevensversleuteling.
ZoekpositieHTTP verbetert de zoekresultaten niet.HTTPS helpt bij het verbeteren van de zoekrangschikking.
SnelheidSnelLangzamer dan HTTP
KwetsbaarheidKwetsbaar voor hackersHet is zeer veilig omdat de gegevens worden versleuteld voordat ze via een netwerk worden gezien.

Typen SSL/TLS-certificaat gebruikt met HTTPS

In deze tutorial over HTTPS- en HTTP-verschillen bespreken we de typen SSL/TLS-certificaten die worden gebruikt met HTTPS:

Domeinvalidatie:

Domeinvalidatie valideert dat de persoon die een certificaat aanvraagt, eigenaar is van de domeinnaam. Dit type validatie duurt over het algemeen enkele minuten tot enkele uren.

Organisatie Validatie:

De certificeringsinstantie valideert niet alleen het eigendom van het domein, maar identificeert ook de eigenaren. Het betekent dat een eigenaar kan worden gevraagd om het persoonlijke identiteitsbewijs te verstrekken om zijn identiteit te bewijzen.

Uitgebreide validatie:

Uitgebreide validatie is het hoogste validatieniveau. Het omvat validatie van domeineigendom, identiteit van de eigenaar en registratiebewijs van het bedrijf.