Een nieuwe COST CENTER aanmaken: SAP KS01

In deze zelfstudie leren we hoe u een nieuwe KOSTENCENTRUM kunt makenStap 1) Om een ​​kostenplaats aan te maken, voert u in KS01 in het vak SAP-transactiecode.Stap 2) In het volgende SAP-scherm

 • Voer het nieuwe kostenplaatsnummer in.
 • Voer de geldigheidsdata van de nieuwe kostenplaats in.

Optioneel - In de Verwijzing sectie:

aplicativo conversor de vídeo para mp3 do youtube para android
 • In de Kosten Centrum veld, kunt u een referentiekostenplaats invoeren als de details vergelijkbaar zijn met de nieuwe kostenplaats.
 • In de Controlegebied veld, kunt u het controlegebied van de referentiekostenplaats invoeren.

In deze tutorial maken we een kostenplaats zonder referentie.

Stap 3) Klik op de knop StamgegevensStap 4) In de Namen sectie:

 • In de Naam voert u de naam van de nieuwe kostenplaats in.
 • In de Beschrijving voert u een omschrijving in voor de nieuwe kostenplaats.
 • In de Basis data sectie:
 • Voer de in Verantwoordelijke persoon .

Stap 5) In de Basis data sectie:

 • Voer de in Verantwoordelijke persoon
 • Selecteer W (Administratie) voor Kosten Centrum Categorie .
 • Selecteer de Hiërarchiegebied .
 • Voer de in Bedrijfscode .
 • De Munteenheid zal standaard gebaseerd op de eerdere selecties.

Stap 6) Op de Controle tabblad selecteert u de juiste indicatoren.

Stap 7) Klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe kostenplaats aangemaakt.

Waarom is een kostenplaats vereist?

Het is de locatie waar de kosten worden gemaakt. Het kan worden ingesteld op basis van verantwoordelijkheidsgebieden, functionele vereisten, toewijzingscriteria, geografische locaties of activiteiten of geleverde diensten. Het doel is om kostengerelateerde informatie te verschaffen in Overhead Cost Accounting waarvoor kostenplaatsen zijn gegroepeerd in eenheden van besluitvorming, controle en verantwoordelijkheid. Om deze structuur in kaart te brengen, wordt Kostenplaats in de standaardhiërarchie van de kostenplaats geplaatst.

Kostenplaatsgroepen maken

como editar uma foto no mac

Stap 1) Voer transactiecode KSH1 in in het SAP-opdrachtveld

Stap 2) Voer in het volgende scherm de aan te maken kostenplaatsgroep-ID in

Stap 3) Voer in het volgende scherm de Beschrijving van de kostenplaatsgroep in

Stap 4) Druk op de knop 'Opslaan' in de SAP Standard-werkbalk voor het maken van de kostenplaatsgroep

Andere opmerkelijke SAP-transacties-

KS02 tot Wijziging Kostenplaats
KS03 tot Weergave Kostenplaats
KS04 tot Verwijderen Kostenplaats