Gui-Testen

Zelfstudie GUI-test: gebruikersinterface (UI) testcases met voorbeelden

Er zijn twee soorten interfaces in een computertoepassing. Opdrachtregelinterface is waar u tekst typt en de computer reageert op die opdracht.