Datawarehouse-Architectuur

Datawarehouse-architectuur, concepten en componenten

Wat is datawarehouse? Datawarehouse is een informatiesysteem dat historische en commutatieve gegevens uit enkele of meerdere bronnen bevat. Het vereenvoudigt het rapportage- en analyseproces van het orgel