DATA Provisioning & Replicatie in SAP HANA

Wat is DATA Provisioning?

DATA Provisioning is een proces van het creëren, voorbereiden en inschakelen van een netwerk om gegevens aan de gebruiker te verstrekken. Gegevens moeten in SAP HANA worden geladen voordat gegevens via een front-endtool de gebruiker bereiken.Al deze processen worden ETL (Extract, Transform en Load) genoemd en de details zijn als volgt:

 • Extract - Dit is het eerste en soms moeilijkste onderdeel van ETL, waarbij gegevens worden geëxtraheerd uit het verschillende bronsysteem.
 • Transformeren - In het Transformatiedeel wordt een reeks regels of functies gedefinieerd voor de gegevens die uit het bronsysteem worden gehaald, voor het laden van gegevens in het doelsysteem.
 • Laden – De Laadfase laadt de gegevens in het doelsysteem.

Replicatie in SAP HANA

SAP HANA ondersteunt twee typen Provisioning-tools: 1. Ingebouwde inrichtingstool van SAP HANA
  1. Plat bestand
  2. Slimme datastreaming
  3. Slimme gegevenstoegang (SDA)
  4. Bedrijfsinformatiebeheer (EIM)
  5. Gegevens op afstand
 2. Externe tool ondersteund door SAP HANA
  1. SAP landschapstransformatie
  2. SAP Business Objects-gegevensservices
  3. SAP Direct Extractor-verbinding
  4. Sybase-replicatieserver

Op dit moment zijn er de belangrijkste methoden voor gegevensvoorziening voor SAP HANA, deze zijn:

Methoden voor gegevensverstrekking Beschrijving
NS NS ('SAP Landscape Transformation Replication Server') draait op het SAP Net Weaver Platform. SLT is een ideale oplossing voor realtime en geplande tijdreplicatie voor SAP- en niet-SAP-bronsystemen.
SAP DATA-services SAP DATA-services is een platform voor het ontwerpen van ETL-processen met een grafische gebruikersinterface.
DXC DXC staat voor Direct Extractor Connect is een batchgestuurde ETL-tool.
Platte bestandsupload Deze optie wordt gebruikt om gegevens (.csv, .xls, .xlsx) naar SAP HANA te uploaden.

SAP HANA SLT Road Map is zoals hieronder - DATA Provisioning via SLT vereist een RFC/DB-verbinding met het SAP/niet-SAP-bronsysteem en een DB-verbinding voor de SAP HANA-database. Op de SAP SLT-server definiëren we Mapping en Transformation. Hieronder vindt u een stappenplan voor datavoorziening via SLT.