Trigger Maken

SAP HANA-zelfstudie: trigger maken

Wat is triggeren? Een trigger is ook een opgeslagen procedure die automatisch wordt uitgevoerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt op een bepaalde tabel of weergave. De databasegebruikers hebben alleen het TRIGGER-privilege voor de gegeven &l