C#-gegevenstypen met voorbeeld

Wat zijn gegevenstypen in C#?

De C#-taal wordt geleverd met een set basisgegevenstypen. Deze datatypes worden gebruikt om waarden te bouwen die binnen een applicatie worden gebruikt. Laten we eens kijken naar de basisgegevenstypen die beschikbaar zijn in C#. Voor elk voorbeeld zullen we alleen de hoofdfunctie in ons Program.cs-bestand wijzigen.

1) geheel getal

Een Integer-gegevenstype wordt gebruikt om met getallen te werken. In dit geval zijn de getallen hele getallen zoals 10, 20 of 30. In C# wordt het datatype aangegeven met de Int32 trefwoord . Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe dit datatype kan worden gebruikt. In ons voorbeeld zullen we een Int32-variabele definiëren met de naam num. We zullen dan een Integer-waarde toewijzen aan de variabele en deze dienovereenkomstig weergeven.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace DemoApplication { class Program { static void Main(string[] args) { Int32 num=30; Console.Write(num); Console.ReadKey(); } } }

Code Verklaring:-

  1. Het gegevenstype Int32 is opgegeven om een ​​Integer-variabele met de naam num te declareren. De variabele krijgt dan een waarde van 30 toegewezen.
  2. Ten slotte wordt de console.write-functie gebruikt om het nummer op de console weer te geven.

Als de bovenstaande code correct is ingevoerd en het programma succesvol is uitgevoerd, wordt de volgende uitvoer weergegeven.

Uitgang:

Uit de uitvoer kun je duidelijk zien dat de integer-variabele num werd weergegeven in de console

2) Dubbel

Er wordt een dubbel gegevenstype gebruikt om met decimalen te werken. In dit geval zijn de getallen hele getallen zoals 10.11, 20.22 of 30.33. In C# wordt het datatype aangegeven met het trefwoord ' Dubbele '. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit datatype.

In ons voorbeeld zullen we een dubbele variabele definiëren met de naam num. We zullen dan een dubbele waarde aan de variabele toewijzen en deze dienovereenkomstig weergeven.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace DemoApplication { class Program { static void Main(string[] args) { double num=30.33; Console.Write(num); Console.ReadKey(); } } }

Code Verklaring:-

  1. Het dubbele gegevenstype is opgegeven om een ​​dubbele typevariabele met de naam num te declareren. De variabele krijgt dan een waarde van 30,33 toegewezen.
  2. Ten slotte wordt de console.write-functie gebruikt om het nummer op de console weer te geven.

Als de bovenstaande code correct is ingevoerd en het programma succesvol is uitgevoerd, wordt de volgende uitvoer weergegeven.

Uitgang:

Uit de uitvoer kun je duidelijk zien dat de dubbele variabele genaamd num in de console werd weergegeven

3) Booleaans

Een booleaans gegevenstype wordt gebruikt om te werken met Booleaanse waarden van goed en fout . In C# wordt het datatype aangegeven met het Booleaanse sleutelwoord. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit datatype dat kan worden gebruikt.

In ons voorbeeld zullen we een Booleaanse variabele definiëren met de naam 'status'. We zullen dan een booleaanse waarde aan de variabele toewijzen en deze dienovereenkomstig weergeven.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace DemoApplication { class Program { static void Main(string[] args) { Boolean status=true; Console.Write(status); Console.ReadKey(); } } }

Code Verklaring:-

  1. Het booleaanse gegevenstype is opgegeven om een ​​Booleaanse variabele met de naam 'status' te declareren. De variabele krijgt dan de waarde true/false toegewezen.
  2. Ten slotte wordt de console.write-functie gebruikt om de Booleaanse waarde aan de console weer te geven.

Als de bovenstaande code correct is ingevoerd en het programma succesvol is uitgevoerd, wordt de uitvoer weergegeven.

Uitgang:

Uit de uitvoer kun je duidelijk zien dat de Booleaanse variabele die gelijk is aan waar, werd weergegeven in de console

4) String

Een String-gegevenstype wordt gebruikt om met String-waarden te werken. In C# wordt het datatype aangegeven met het trefwoord 'String'. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit datatype.

In ons voorbeeld zullen we een String-variabele definiëren met de naam 'message'. We zullen dan een String-waarde aan de variabele toewijzen en deze dienovereenkomstig weergeven.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace DemoApplication { class program { static void Main(string[] args) { String message='Hello'; Console.Write(message); Console.ReadKey(); } } }

Code Verklaring:-

  1. Het gegevenstype String is opgegeven om een ​​tekenreeksvariabele met de naam message te declareren. De variabele krijgt dan de waarde 'Hallo'.
  2. Ten slotte wordt de functie console.write gebruikt om de tekenreekswaarde aan de console weer te geven.

Als de bovenstaande code correct is ingevoerd en het programma succesvol is uitgevoerd, wordt de uitvoer weergegeven.

Uitgang:

Uit de uitvoer kun je duidelijk zien dat de String-variabele met de naam message werd weergegeven in de console