BRS versus SRS: ken het verschil

Voordat we beginnen, moet je weten -Het verschil tussen een vereiste en een specificatie

Vereisten Specificaties:
Ze schetsen 'wat' de software moet doen Ze schetsen hoe de software zal worden gemaakt
Ze schetsen de software vanuit het perspectief van de eindgebruiker, het bedrijf en de belanghebbenden. Ze schetsen de software vanuit het perspectief van het technische team.

BELANGRIJK VERSCHIL:

 • SRS specificeert de functionele en niet-functionele vereisten van de te ontwikkelen software, terwijl BRS een formeel document is dat de vereiste beschrijft die door de klant wordt verstrekt
 • SRS wordt gemaakt door de systeemarchitect, terwijl BRS meestal wordt gemaakt door de bedrijfsanalist.
 • SRS staat voor System Requirement Specification, terwijl BRS staat voor Business Requirement Specification.
 • SRS is afgeleid van de BRS, terwijl BRS is afgeleid van klantinteractie en vereisten.

Er is een overvloed aan termen en terminologie voor verschillende documenten

Specificatie Documenten zoals - • SRS - Specificaties systeemvereisten
 • FRS - Specificaties functionele vereisten
 • BRS - Specificatie zakelijke vereisten
 • CRS- Compatibiliteitsvereisten Specificaties
 • PRS - Specificaties prestatievereisten
 • RRS- Specificaties betrouwbaarheidsvereisten
 • Specificatie van vereisten voor CRS-configuraties:

Vereiste Documenten zoals -

 • BRD - Document met zakelijke vereisten
 • SRD - Document met systeemvereisten

Punten om over na te denken

 • Op veel plaatsen staan ​​deze documenten niet los van elkaar en worden ze door elkaar gebruikt.
 • Specificaties en vereisten communiceren ruwweg dezelfde informatie, maar aan twee totaal verschillende doelgroepen.
 • Voor een bepaald project welke documenten van bovenstaande worden gemaakt, hangt af van de aard van het project en de organisatorische processen

In deze tutorial bespreken we SRS en BRS

BRS (specificatie van zakelijke vereisten) SRS (Systeemvereiste Specificatie)
Het beschrijft op zeer hoog niveau de functionele specificaties van de software Het beschrijft op hoog niveau de functionele en technische specificatie van de software
Het is een formeel document dat beschrijft wat de klant nodig heeft (schriftelijk, mondeling) Het specificeert de functionele en niet-functionele vereisten van de te ontwikkelen software
Meestal wordt het gemaakt door de bedrijfsanalist die interactie heeft met klanten Meestal wordt het gemaakt door de systeemarchitect die een technisch expert is.

Hoewel in kleinere bedrijven de BA ook SRS zal creëren.

Sommige bedrijven creëren SRS helemaal niet. Hun BRS is gedetailleerd genoeg om ook als SRS te worden gebruikt.

Het is afgeleid van klantinteractie en vereisten Het is afgeleid van de BRS