Boeken Over Algoritmen En Gegevensstructuren

14 BESTE algoritmen en datastructurenboeken (2021-lijst)

Een algoritme is een goed gedefinieerde rekenprocedure die een bepaalde waarde als invoer neemt en een bepaalde waarde als uitvoer genereert. In eenvoudige bewoordingen is het een reeks rekenstappen die de inp . omzet